SE®(Somatic Experiencing)

Definitionen på et chok-traume

Når ting sker for hurtigt, for meget eller er for overvældende. Så kan krop og hjerne ikke nå at samarbejde og reaktionen bliver fastfrosset i kroppen.

Med terapiformen Somatic Experiencing (SE®) er det muligt at bearbejde følgerne af chok, traumer, kriser samt stress-relaterede tilstande som f.eks. Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD).

SE tilbyder en ramme, så den låste tilstand af “kamp/flugt/frys” i kroppen kan opløses, uanset om den er aktuel eller ligger længere tilbage i tiden.

Chok, traumer, kriser, PTSD

Mange mennesker kommer desværre ud for voldsomme og traumatiske oplevelser i deres liv – det sætter sig i kroppen, kan give smerte og ubehag både fysisk og psykisk. Overvældende oplevelser som vold, tab, ulykker, operationer, fald, familiære og/eller sociale kriser påvirker nervesystemet. Det kan hæmme livskraften mange år efter hvis de ikke behandles.

Chok og traumer bliver ofte “fastfrosset” i organismen, hvilket får os til at reagere, som om faren stadig er til stede. Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det er ikke selve begivenheden, der udløser traumet, men personens reaktion på oplevelsen.

Denne belastning påvirker vores hverdag og hæmmer vores livsglæde og kan føre til nedsat livskvalitet, depressioner og forskellige fysiske symptomer.

SE® hjælper på en meget blid måde med til at frigøre den energi der er blevet ophobet i nervesystemet og som nu sidder i kroppen som hovedpine, træthed, angst osv. Kroppen og nervesystemet støttes i at give slip på specifikke belastende oplevelser, med en større livsglæde til følge.

”Traumet er i nervesystemet, ikke i begivenheden”

Kender du det, at du ikke kan ryste en oplevelse af dig? Det er fordi din krop “husker” det der er sket.

Måske lider du af muskelspændinger, hovedpine eller har fysiske smerter, der ikke vil gå væk. Du sover dårligt om natten og føler dig måske træt, uoplagt og har svært ved at koncentrere dig, hvilket på længere sigt forringer din livskvalitet. Dette kan fremkalde depression, stress, angst og kroniske smerter.

Det du måske lider af, er “Post Traumatisk Stress”, som er en reaktion efter en voldsom oplevelse og som stadig sidder i kroppen og kan gøre det flere år efter. Mennesker der har “Post Traumatisk Stress” siger ofte: “Mit blod frøs til is”, “Jeg går ved siden af mig selv” eller lignende udtalelser, der fortæller at oplevelsen stadig fylder i personens verden. De er måske plaget af flash back, mareridt, uro og søvnforstyrrelser.

Chok og traumer bliver ofte “fastfrosset” i organismen, hvilket får os til at reagere som om faren stadig er til stede. Vi oplever os måske konstant på vagt og føler os hjælpeløse og overvældede, og det påvirker vores udfoldelse og livsglæde. Traumer kan også komme ved længerevarende pinefulde belastninger såsom krigsbegivenheder, alvorlig sygdom, vold, skilsmisse, adskillelse fra nærtstående familie som barn eller seksuelle krænkelser.

SE-metoden er en ny psykologisk retning til at arbejde med disse oplevelser på. Folkene bag denne terapiform har været meget involveret i traumebehandlingen efter 11. september og den forfærdelige naturkatastrofe i Sydøstasien i julen 2004.

Ved at arbejde med kroppens overspændte energi fra et traume (f.eks. angst) bliver energien frigivet, hvorefter der sker en afspænding, og personen kan vende tilbage til sin afslappede og tidligere tilstand igen, med mere livskvalitet til følge.

Hvorfor SE-terapi er så blid og effektiv?

SE-terapi er effektiv fordi der arbejdes med de kropslige symptomer og med hvad det er for spændinger der sidder i kroppen efter oplevelsen.

Ifølge SE-metoden sidder traumet ikke i selve begivenheden, men i kroppen og nervesystemet. Terapeuten arbejder sammen med klienten på at frigive de spændinger, der er ophobet i kroppen, på en meget blid, nænsom og effektiv måde.

Ved denne metode er kroppen med til at helbrede sig selv ved at sætte den selvhelbredende proces i gang og frigive den eller de voldsomme oplevelser.

Har man været ude for voldsomme oplevelser, blokerer det for livsenergien med manglende overskud og begrænsning i ens livsførelse.

Med denne terapiform arbejdes der primært med “Den følte fornemmelse”

  • “Hvad sker der i din krop?”
  • “Hvad mærker du lige nu?”

Metoden er meget blid og nænsom.

Når nervesystemet slapper af, slapper kroppen også af og du får det bedre, da spændingerne i kroppen slippes fri. Terapien går ud på LANGSOMT at slippe den opspændte energi fri og få kroppen til at vende tilbage til sin oprindelige afslappede og ressourcefulde tilstand.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i yderligere viden om SE- metoden, kan du besøge disse hjemmesider:

Video med Peter Levine