Kommuner

Tvangsfjernelser

”På 10 år er antallet af tvangsfjernelser fordoblet”
– Nyhederne nov 2019

Det er en dybt bekymrende tendens, og som traumeterapeut ved jeg at der er et alternativ – hvis familien får den rette hjælp!
Det er en hjertesag for mig, at børn bliver hos deres forældre i et trygt og sundt miljø.
På den måde kan de vokse op og blive sunde, ressourcestærke borgere der tager vare på sig selv.

Når antallet af tvangsfjernelser stiger, hænger det blandt andet sammen med et ønske fra regeringen om en tidligere indsats for udsatte børn. Intentionen med at sætte tidligere ind mod udsatte børn er rigtig, men metoden kan der sættes spørgsmålstegn ved.

Som professionel traumeterapeut ved jeg, at en tvangsfjernelse påfører hele familien endnu et traume. Hvor det er muligt, bør tvangsfjernelse erstattes af rådgivning og terapi.

Traumeterapi har en økonomisk fordel i forhold til tvangsfjernelse. Metoden er moderne og effektiv og set samfundsøkonomisk, billigere end en tvangsfjernelse

Traumeterapeut – neutral samarbejdspartner
I sager om tvangsfjernelse, møder jeg forældre der vil det bedste for deres børn, men føler sig fanget i uhensigtsmæssige handlemønstre de ikke forstår eller ønsker. Det kan være de har svært ved at aflæse børnenes behov, har en manglende kontakt til børnene, forskellige udfordringer ift. relationer, afhængighed og misbrug etc.

Der opstår let et ulige magtforhold kommune og borger imellem, der gør det svært at have en ærlig dialog hen mod en løsning af problemerne, hvor børnene kan blive i hjemmet.

Min tavshedspligt giver tryghed og skaber et rum, hvor forældre og børn trygt kan dele deres problemer og det, der ofte er forbundet med svære følelser som skyld og skam. Med min personlighed, erfaring og faglige ekspertise, møder jeg familien med forståelse og indsigt – og helingsprocessen hen mod et sundt familieliv kan begynde.

Min rolle og opgave

I de sager jeg har haft med familier og kommuner, er mit primære fokus forældrene. Ved hjælp af traumeterapien,  identificeres de handlemønstre og traumer der forhindrer forældrene i en sund kontakt og tilknytning til deres børn. Jeg støtter dem i forandrings- og helingsprocessen, så de positive ressourcer kommer til syne og evnen til at være forældre styrkes.

Efter behov arbejder jeg med børn, der har særlige udfordringer. Det kan dreje sig om at få sat ord på følelser, at begå sig socialt mellem andre børn, øvelse i at få overensstemmelse mellem de indre følelser og den ydre mimik m.m.

Jeg rådgiver forældrenes familie, deres netværk og skole omkring traumer og mønstre, så misforståelser og konflikter mindskes og erstattes af støtte til forældre og børn.

Jeg vejleder og underviser ansatte i det offentlige omkring traumeterapi, så de kender til de muligheder den kan give.

Terapi, rådgivning og vejledning finder sted hos mig, familien eller hvor det skønnes mest optimalt.

Artikler:

https://politiken.dk/indland/art7472321/På-ti-år-er-antallet-af-tvangsfjernede-børn-fordoblet