Tavshedspligt

Data, praktisk og formelt:

  • Jeg har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler.
  • I almindelighed er navn og telefonnummer de nødvendige oplysninger.
  • I tilfælde af henvisning og betaling fra offentlig regi, f.eks. kommune eller forsikringsselskab er cpr nummer nødvendig. Data, udveksling m.v. i denne forbindelse foregår krypteret.
  • Persondataloven skønner ikke Skype og Face time som sikre forbindelser. Hvis det er en metode du vil benytte til en session, kræver det at du først udfylder en erklæring om enighed.
  • Telefonkonsultation er fortsat en mulighed uden erklæring.
  • Håndskrevne notater i forbindelse med sessioner, opbevares aflåst og destrueres som hovedregel når forløbet afsluttes – senest efter 2 år. De opbevares pseudonymt, dvs. navn og kontaktoplysninger opbevares separat fra noter.